postheadericon Rada duszpasterska

Według postanowień Soboru Watykańskiego II,  jednym z zadań kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz z zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, zgodnie z  zasadą pomocniczości, która stanowi, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących  w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżywania  odpowiedzialności za Kościół jest między innym Rada Parafialna.
Parafialne Rady Duszpasterskie w naszej diecezji powoływane są i działają na mocy obowiązującego statutu (Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Opolskiej).
     Radę Parafialną stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Rada nie zarządza parafią, ma jedynie głos doradczy. Do zadań rady należy zatem wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności parafii, oraz formułowanie wniosków i propozycji mających na celu polepszenie jej funkcjonowania. Rada powinna wspierać proboszcza we wszystkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii, m. in. w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii (kościół i jego otoczenie, kaplice, cmentarz, obiekty i pomieszczenia parafialne).

      W związku z zakończeniem w listopadzie 2010 roku kadencji Parafialnych Rad Duszpasterskich w parafiach diecezji opolskiej należało przeprowadzić wybory nowych rad na kolejną pięcioletnią kadencję. Wybory te zostały zarządzone specjalnym dekretem Biskupa Opolskiego.

 

Dekret zarządzający wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w 2010r.

1. Parafialna Rada Duszpasterska (dalej: PRD) jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe całej wspólnoty parafialnej (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).
2. W związku ze zbliżającym się zakończeniem kolejnej kadencji PRD w diecezji opolskiej, ogłaszam wybory do nowych PRD.
3. Sposób przeprowadzenia wyborów reguluje Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Opolskiej w punktach 3-10. Termin zgłoszenia kandydatów do PRD wyznaczam na niedzielę, 14 listopada 2010 r., a termin wyborów na niedzielę Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, tj. 21 listopada 2010 r.
4. Mając na uwadze ułatwienie stałej formacji członków PRD, zarządzam zakończenie kadencji wszystkich PRD i równoczesne przeprowadzenie wyborów we wszystkich parafiach diecezji opolskiej, także w tych, w których, przy zastosowaniu pkt 13 lub 14 Statutu, skład PRD został zmieniony po roku 2005.
5. Sporządzony przez komisję wyborczą protokół proboszczowie winni niezwłocznie dostarczyć dziekanom, którzy – najpóźniej do 15 grudnia 2010 r. – powinni przekazać je do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.
6. Członków PRD zapraszam do udziału w spotkaniach formacyjnych, tj. dniach skupienia i rekolekcjach, na zasadach i zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej.

Biskup Opolski
Andrzej Czaja

 

Rada Duszpasterska w parafii Łambinowice

 

     Zgodnie ze Statutem, oraz realizując dekret Biskupa Opolskiego, w dniach 14 - 21.11.2010 r. w naszej parafii  przeprowadzono wybory do PRD na nową pięcioletnią kadencję. Wyłoniono nową radę na lata 2011 – 2015 w następującym składzie:

1.   Biernat Jadwiga
2.   Buszyńska Ewa
3.   Cieślińska Małgorzata
4.   Czarnecka Małgorzata
5.   Dąbrowski Eugeniusz
6.   Gandziała Andrzej
7.   Jarowicki Władysław
8.   Kownacki Jan
9.   Kozakiewicz Sławomir
10. Mazurkiewicz Mirosław
11. Sieklicka Dorota
12. Sikorski Ryszard
13. Wajs Stanisław

 

     W niedzielę 12.12.2010r. na Mszy Świętej o godzinie 11.00 odbyło się zaprzysiężenie członków nowej Rady w pełnym składzie (zdjęcie poniżej).

 

rada duszpasterska

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania naszego serwisu do potrzeb użytkowników oraz celach statystycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce, czytając naszą politykę prywatności.

Akceptacja cookies z serwisu.

EU Cookie Directive Module Information